Hüdroisolatsioonitööd

Hüdroisolatsioonitööd on üks meie põhitegevusaladest. Tööde teostamiseks kasutame kaasaegseid tehnoloogiaid ja kvaliteetseid materjale nagu vedelbituumen kummimass SLAVYANKA.

Antud materjal tagab hüdroisolatsiooni nii maa all, kui maa peal.

hydroisolatsioon_kelder_01 hydroisolatsioon_vaiad_01 hydroisolatsioon_vundament_01 vundamendi_hüdroisolatsioon_sm

Vedelbituumen kummimass SLAVYANKA® kasutatakse erineva otstarbega konstruktsioonivaheliste ühenduste ja ehituselementide ning rajatiste ühenduskohtade hüdroisolatsiooniks tööstus-, tsiviilehituse ja rekonstrueerimise valdkondades:

 • uute katuste paigaldamine;
 • vanade katusematerjalide remontimine;
 • vertikaal- ja horisontaalpindade ning vormitud komponentide ühenduste ja katuse ühenduskohtade töötlemine;
 • katustel asuvate erineva kujuga elementide ühenduskohtade hüdroisolatsioon veekindla vaibaga (korstnad, ventilatsioonitorud, kuplid, äravoolud jne);
 • metallkatuste ühenduskohtade ja aluspindade hüdroisolatsioon;
 • erineva otstarbega metallkonstruktsioonide kaitsmine;
 • horisontaalsete ja vertikaalsete betoonist ja raudbetoonist pindade hüdroisolatsioon;
 • suurenenud niiskusega ruumide (duširuumid, veeklosetid, pesuruumid jne) horisontaal- ja vertikaalpindade hüdroisolatsioon;
 • metall- (teras- ja alumiinium-), betoon, raudbetoon-, müüritis- (savi-, silikaattellis-), asbesttsement- ja puitkonstruktsioonide isoleerimine pinnase- ja elektrikorrosiooni, maasiseste vooluringluste, kergelt ja keskmiselt agressiivsete vedelike, keskmiselt agressiivsete ainete, sademete, põhjavee eest;
 • maa-aluste ja maapealsete terasest põhitorude ja nende harutorude isoleerimine;
 • metallist (terasest ja alumiiniumist), betoonist ja raudbetoonist, sh naftasaaduste hoidmiseks mõeldud, mahutite väline isoleerimine;
 • hoonete ja rajatiste, vundamentide (sh tunnelite, maa-aluste teede, tugiseinte jne) maa-aluste konstruktsioonide isoleerimine);
 • müüritiste ja tugevdatud müüritiste konstruktsioonipindade isoleerimine;
 • teraskonstruktsioonide tellisesse, betooni või teistesse struktuuridesse sisenemiskohtade või nende ühenduskohtade kaitsmine korrosiooni eest;
 • pinnases asuvate metallkonstruktsioonide kaitsmine, kaasa arvatud ümmarguse ja nelinurkse läbilõikega komponendid, sh trossid, juhtmed, vastu pinnasekorrosiooni asuvad torud;
 • trasside sisenemiskohtade hüdroisolatsioon;
 • teede hüdroisolatsioon.

Vata ka tehnoloogiat tutvustavat videomaterjali